Osasairauspäiväraha

Työntekijälle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta, joka on aina 1.4. – 31.3. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomapäiviä kertyy 2 arkipäivää, tai jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, lomapäiviä kertyy 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään aina ylöspäin.

Määrältään osasairauspäiväraha on puolet täydestä sairauspäivärahasta. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa yhteensä 12 – 120 arkipäivän ajalta kahden vuoden aikana. Jos osasairauspäivärahaoikeuden enimmäisaika täyttyy, osasairauspäivärahaa voi saada saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden.

Osasairauspäiväraha antaa pitkään sairastaneelle mahdollisuuden palata töihin osa-aikaisesti, jolloin palkan lisäksi voi saada Kelan osasairauspäivärahaa. Sairauden on täytynyt jatkua vähintään 60 päivärahapäivää. Osasairauspäiväraha on luonteeltaan vapaaehtoinen sopeuttava toimenpide työntekijän ja työnantajan välillä.

Kirvesmies Jaakon tähystetty olkapää - työterveysneuvottelu ja osasairauspäivärahaSairausajan palkka | Talentia – Osasairauspäiväraha. Osasairausvapaan ajalta Kela maksaa osasairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahajakson aikana henkilön työajan tulee vähentyä 40-60 % kokoaikaisesta työajasta. Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon.

Lisäksi muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha estävät vuorottelukorvauksen maksamisen. Yli 18 päivää kestävät lapsen hoitoon liittyvät etuudet ja vapaat aiheuttavat vuorotteluvapaan päättymisen.

Osittainen sairauspoissaolo ja siihen liittyvä osasairauspäiväraha mahdollistavat osittaisen työhönpaluun pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Järjestelmän tarkoituksena on lyhentää sairauspoissaoloja, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen työntekijän ja työnantajan välillä.

Jos lomapäivien määrä on suurempi kuin 30, kerrointa korotetaan luvulla 0,9 lomapäivää kohden. Sellaisille osa-aikaisille työntekijöille, jotka työsopimuksensa mukaisesti ovat töissä niin harvoina päivinä, että heidän täydet lomanmääräytymiskuukautensa joudutaan neljäntoista päivän säännön sijasta laskemaan 35 tunnin säännön mukaan, ja joiden palkkaa ei ole sovittu.

Sairausajan toimeentulo ja korvaukset. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sairausvakuutuslainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Määrältään osasairauspäiväraha on puolet täydestä sairauspäivärahasta. Osasairauspäivärahaa voidaan maksaa yhteensä 12 – 120 arkipäivän ajalta kahden vuoden aikana. Jos osasairauspäivärahaoikeuden enimmäisaika täyttyy, osasairauspäivärahaa voi saada saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden.

Osasairauspäiväraha. kelaaa. 07.09.2010 10:16. Ilmoita. Osasairauslomalla oleva työskentelee lain mukaan 40-60% normaalityöajasta. Laissa on mianittu että työntekijä saa tällöin osasairauspäivärahaa puolet siitä mitä hän on saanut.

Oletko kirjautumassa tunnuslukukortilla? Siirry nyt käyttämään uutta turvallisempaa tunnistustapaa – tunnuslukusovellusta. Pankkitunnukset ovat aina mukanasi eivätkä tunnuslukusi lopu enää kesken.